آوردن پول از ایران

اکنون هر ایرانی مقیم سوئد می تواند سالی پنجاه هزار کرون بدون نیاز به نشان دادن مدرک رسمی توسط صرافی پارسا وارد سوئد کند.

مراحل انجام کار را برای درک آسانتر آن، گام به گام و با شماره مشخص می کنیم:

  1. لطفا فرم تشکیل پرونده را پر کنید. واریز کردن 100 کرون به عنوان ودیعه به بانک جیرو ما فراموش نشود.

    توجه داشته باشید پر کردن فرم تشکیل پرونده و پیمودن مراحل دریافت گذرنامه ارزی، برای همه، چه بخواهند پول به ایران بفرستند و چه بخواهند پول از ایران بیاورند، اجباری است.

  2. پس از دریافت کدهای لازم به دفتر صرافی پارسا تلفن می کنید.

  3. ما شماره حسابی در ایران به شما خواهیم داد.

  4. مبلغ ریالی خودتان را به آن حساب در ایران واریز می کنید و به ما اطلاع می دهید.

  5. ریال شما نزد ما امانت می ماند و ما شما را در نوبت قرار می دهیم. نوبت برای این است که در حال حاضر مقادیر ارزی که از ایران خارج می شود با مقادیری که وارد آن می شود، همخوانی ندارد. خروج ارز از ایران چند صد برابر ورود ارز به کشور است و چون متقاضی خروج ارز زیاد است. بناچار باید درنوبت قرار بگیرید.

  6. وقتی نوبت شما فرا رسید. ما با شما تماس می گیریم و نرخ همان لحظه برای آوردن ارز را به شما اعلام می کنیم. اگر موافق بودید، نرخ را ثبت و معامله را قطعی می کنیم ولی اگر با نرخ موافق نبودید، ریال را در ایران به حساب ایران شما برمی گردانیم. ولی اگر موافقت کردید و ما دگمه تائید را در سیستم خودمان فشار دادیم معامله دیگر قابل فسخ و ریال قابل برگشت نخواهد بود و باید کرون سوئد را به حساب شما واریز کنیم.

توجه داشته باشید پول در سوئد فقط به حساب شخصی که فرم را پر کرده است واریز می شود و اگر هم لازم شد ریال را برگردانیم باید به حساب همان شخصی که در ایران پول را واریز کرد بود، برگشت بدهیم.

بالای 50000 کرون در یکسال:

تنها مشتریانی که قبلا با ما پول به ایران فرستاده اند می توانند بیشتر از پنجاه هزار کرون در سال به سوئد وارد کنند.