چراغی که خاموش میشود
شرح ماجرا:


صرافی پارسا پس از سی و چهار سال به کار خود پایان می دهد. در این سالهای پر آشوب تحریم ها علیه ایران و ایرانیان، بویژه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ و تشدید تحریم ها علیه ایران، بانکهای سوئد، از ترس آمریکا، یکی پس از دیگری عذر ما را خواستند. البته این بانک ها در روی کاغذ دلیل اقدام خود را "ایران" ذکر نمی کنند. برای نمونه به اولتیماتوم هندلس بانک توجه کنید


نامه التیماتوم هندلس بانک

 

البته این ایراد بی جائی است. همه ی مقامات دولتی شامل نهاد ناظر بر فعالیت های مالی ”Finansinspektionen” و پلیس سوئد بر درستی روند شناسائی مشتری توسط صرافی پارسا، مهر تایید زدند و برای همین اجازه فعالیت به آن دادند. حتی خود هندلس بانک هم در سال 2015 طی مدت شش ماه سین-جیم تلاش کرد که ایرادی از ما بگیرد ولی سرانجام پذیرفت که پروسه شناسائی مشتری توسط صرافی پارسا درست و مرتب است.

اما در ماه مه 2019 اولتیماتوم فوق را صادر کرد. همینطور که می بینید حکم اعدام صرافی پارسا حتی امضاء هم ندارد. دادن مهلت یکماه به صرافی پارسا برای پایان ارتباط مالی با مشتریان هم مانند فقدان امضاء عجیب و غیر حرفه ای است. وکیل ما نامه ای در جواب ادعاهای هندلس بانک نوشت و پست سفارشی کرد. ولی هندلس بانک نامه را بدون پذیرش برگرداند و در دهم ژوئن 2019 ساعت یازده و سی و پنج دقیقه صبح حسابهای ما را بست.

اگر دولتمردان کارشان را درست انجام می دادند، هندلس بانک باید اگر کاستی و خلافی در کار پارسا مشاهده می کرد، به پلیس مالی گزارش می کرد. پلیس هم پرونده خلاف ما را به دادستانی می داد و ما در دادگاه حاضر می شدیم و از خودمان در مقابل اتهامات وارده دفاع می کردیم. اگر بی گناه بودیم توسط دادگاه تبرئه می شدیم و اگر خلافی مرتکب شده بودیم قاضی مجازات درخور برای آن صادر می کرد.  بالاترین حکم دادگاه می توانست حکم تعطیلی صرافی پارسا باشد.
ولی چون سیاستمداران در بهترین حالت گیج، و در بدترین حالت مزدور بانکها و شرکت های بزرگ هستند، اختیار اجرای همه ی روند رسیدگی به خلاف های مالی را به بانکها واگذار کردند و آنها هم بالاترین حکم را همان اول کار صادر می کنند و خیالشان را راحت می کنند.

صرافی پارسا چه می تواند انجام دهد؟
به غیر از راه قانونی که ما از آغاز آن را پیموده ایم، راه دیگری نیز وجود دارد که ما اهل آن نیستیم. آن راه که خیلی ها مشغول آن هستند، کار زیرزمینی و خلاف قانون انجام دادن است.
صرافی پارسا تعطیل می شود، ولی ما به این روش خودسرانه بانکها اعتراض خواهیم کرد.

شما چه می توانید انجام دهید؟
آن گروه از مشتریان پارسا که مقیم سوئد هستند، اگر بخواهند می توانند با نماینده محل سکونت خود در مجلس سوئد تماس بگیرند و درخواست رسیدگی کنند. تماس با Finansinspektionen و اعتراض به آنها که مسئول نظارت بر فعالیت های بانکها هستند، راه دیگری است که بنظر ما می رسد.

عذرخواهی و خداحافظی
از کلیه مشتریان گرامی که با بسته شدن صرافی پارسا، تنها کانال قانونی ارسال ارز به ایران را از دست داده اند، عذرخواهی می کنیم. برای همه ی شما عزیزان آرزوی تندرستی و شادکامی می کنیم. پیروز باشید.

28 ژوئن 2019