توجه !
صرافی پارسا در ایام کریسمس و سال نو مسیحی فقط روز چهارشنبه 24 و پنج شنبه 25 دسامبر و نیز اول ژانویه 2105 تعطیل خواهد بود. در بقیه روزها مطابق روال معمول باز خواهد بود.

صرافی پارسا

صراف رسمی با سالها تجربه از 1985

ایستگاه مرکزی راه آهن برس

بنای تاریخی ایستگاه مرکزی راه آهن برس در سوئد
دفتر مرکزی صرافی پارسا در طبقه دوم این بنا قرار گرفته است

Parsa Exchange(Sarafi Parsa) located at Boras’ Central Station’s historical building