توجه !
دفتر صرافی پارسا تا ساعت 10 سه شنبه 7 آوریل به جهت تعطیلات نوروزی و عید پاک بسته خواهد بود.
هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز!

صرافی پارسا

صراف رسمی با سالها تجربه از 1985

ایستگاه مرکزی راه آهن برس

بنای تاریخی ایستگاه مرکزی راه آهن برس در سوئد
دفتر مرکزی صرافی پارسا در طبقه دوم این بنا قرار گرفته است

Parsa Exchange(Sarafi Parsa) located at Boras’ Central Station’s historical building